Okaspuidu töötlemine Tremax puiduleelisega

OKASPUIDU TÖÖTLEMINE TREMAX PUIDULEELISEGA
Kuna puiduõlid ei sisalda UV-kiirguse kaitset, tuleb enne õlitamist puidu pinda töödelda spetsiaalse puiduleelisega.

KASUTUSVALDKONNAD
Puiduleelist kasutatakse sisetingimustes okaspuidu ( mänd ja kuusk ) puhul. Puiduleelist kasutatakse uue puidu ja vana kolletunud puidu valgendamiseks.
Puiduleelisega töötlemine hoiab ära okaspuidu tumenemise päikese mõjul ning avab paremini puidu poorid. Tänu sellele imendub ka puiduõli paremini puidu pooridesse . Samuti toob puiduleelis hästi esile puidu tekstuuri ja puidu süü eripära.
TINGIMUSED
Leelisega töötlemisel peab temperatuur olema alla 25 C. Vältida tuleb töötlemist päikesega. Tuulutus peab olema piisavalt hea. Piirata tuleb võimalikult palju niiskuse juurdepääsu töödeldud pinnale. Kuivamise ajal peab temperatuur olema vähemalt 10 C. Vältida tuleb puiduleelise kokkupuudet klaasi ja metallpindadega. Võimalikud plekid tuleb koheselt eemaldada niiske lapiga.
EELTÖÖD
Uued puitpõrandad
Põrandal ei tohiks olla suuri pragusid, millede kaudu võiks leelis pääseda põranda alla ja seega rikkuda puitu siduvat kihti, või koguni allpool asuvate ruumide lagesid.
Kui põrand on väga ebaühtlane, vana või eelnevalt viimistletud tuleb lihvimist alustada liivapaberiga karedus 36 (vajadusel karedus 16 või 24), seejärel jätkata karedustega 60, 80 ning viimistleda liivapaberiga karedus 100 või 120. Soovi korral võib asendada liivapaberi lihvvõrguga karedus 100 või 120. Uut põrandat, mis on hea kvaliteediga ja sile on soovitatav lihvida liivapaberiga karedus 60, siis karedusega 80 ning lõpuks viimistleda liivapaberi või lihvvõrguga karedus 100-120. Lihvimisel tuleb jälgida, et iga järgnev karedus poleks rohkem kui 20 kareduse ühikut. Äärelihvija kasutamisel on sama reegel. Lihvitud pind tuleb hoolikalt puhastada tolmuimejaga, et eemaldada lihvtolm.
Põrandapraod, mis on väiksemad kui 2mm soovitatakse täita kruntlaki ja puidu peene lihvtolmu (karedus 100-120) seguga. Pärast täitesegu kuivamist lihvitakse pind uuesti liivapaberi või lihvvõrguga karedus 100-120. Leelisega töödeldav puidu pind puhastatakse hoolikalt tolmuimejaga.

TINGIMUSED
Leelisega töötlemisel peab temperatuur olema alla 25 C. Vältida tuleb töötlemist päikesega. Tuulutus peab olema piisavalt hea. Piirata võimalikult palju niiskuse juurdepääsu töödeldud pinnale. Kuivamise ajal peab temperatuur olema vähemalt 10 C. Vältida tuleb puiduleelise kokkupuudet klaasi ja metallpindadega. Võimalikud plekid tuleb koheselt eemaldada niiske lapiga.
TÖÖTLEMINE PUIDULEELISEGA
Enne kasutamist tuleb hoolikalt puiduleelise purki loksutada. PUIDULEELIS on kohe kasutusvalmis ja ei vaja lahjendamist. Kõigepealt peab kinni katma kõik töödeldava alaga piirnevad pinnad. Töötlemisel tuleb jälgida, et leelise pritsmed ei satuks seintele, liistudele ja piiretele. Leelis võib tugevalt söövitada värvitud pindu ning kaitsmata puitu.
Leelis kantakse puidu pinnale pintsli või mohäärlabida abil piki puidu süüd. Leelis tuleb kanda põrandale ühekorraga, et ei tekiks jätkukohtadele jälgesid.
PINTSEL
Kasutage pealekandmisel valget sünteetilist happekindlat pintslit . Puhastage pintsel peale tööd veega.
TÄHELEPANU
Pealekandmisel kollane puidu pind muutub heledaks kui leelis kuivab.
KUIVAMISAEG
Kuivamisaeg enne õlitamist on 12-24 tundi.

PAKENDID
1 ja 5 L plastik purgid
KULU
Uued lihvitud puitpinnad 12 – 14 m2 / 1L
SÄILITAMINE
Säilib kõige paremini kinnises plast või klaas nõus, jahedas kaitstud päikese eest.
Puiduleelis on veebaasiline seega on külmumisoht.
SISALDAB
Natriumhypokloriidi 3-5%
Natrumhydrokdsiidi 1-3%
ETTEVAATUSABINÕUD
Pealekandmisel kanda esmaseid töökaitsevahendeid (kaitseriietus,kaitsekindad,sobiv respiraator ja kaitseprillid).Vältida aine aurude sissehingamist ning vältida aine sattumist ihule ja silma. Silma sattumisel tuleb koheselt loputada rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole. Pritsmeid ihul tuleb pesta veega.
Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole.
Hoida lukustatud ruumis ja lastele kättesaamatus kohas.
JÄÄTMETE KÄSITLEMINE
Tühjad pakendid hävitada vastavalt jäätmekäsitlusele. Allesjäänud toodet mitte kallata kanalisatsiooni ja vältida pinnasesse valgumist