TIIGIPUUÕLI

PUIDUKAITSEVAHEND TIIGIPUUÕLIST

KOOSTIS

TIIGIPUUÕLI on valmistatud tiigipuust saadavast õlist ja lisakomponentidest.

KASUTUSVALDKONNAD

Tiigipuuõli kasutatakse välistingimustes olevate puitpindade töötlemisel nagu aiamööbel, terrassid, paadisillad, paadid ning muud välistingimustes olevad puitkonstruktsioonid. Samuti sobib tiigipuuõli süvaimmutatud puidule.

EELTÖÖD

Uued puitpinnad :

Puhasta töödeldav puidu pind tolmust ja lahtistest puiduosakestest. Juhul kui puidu pinda on kahjustanud hallitus pese pind eelnevalt PHELUX hallituseeemaldus vahendiga ja töötle pinda PHELUX hallitusetõkke vahendiga vastavalt kasutusjuhenditele.

Vanad töötlematta puitpinnad :

Ühtlaselt kulunud vanad puupinnad puhastatakse tugeva harja abil.

TINGIMUSED

Puidu pind ei tohi olla kaetud laki ega vahaga. Puidu töötlemisel TIIGIPUUÕLI-ga peab õhu temperatuur olema üle +5 kraadi.

TÖÖTLEMINE TIIGIPUUÕLIGA

Enne kasutamist tuleb hoolikalt loksutada. TIIGIPUUÕLI on kohe kasutusvalmis ja ei vaja lahjendamist. Õli kantakse puidu pinnale kas pintsli, poleerlapi või käsna abil. TIIGIPUUÕLI kantakse puidu pinnale niipalju kui puit vastu võtab. Seega puidu poorid peavad saama õli täis. Umbes 30-60 minuti pärast peale viimast pealekandmist tuleb üleliigne mitteimendunud õli eemaldada hästiimava poleerlapi abil.

Töövahendid puhastatakse lakibensiini või tärpentiini abil kohe peale töö lõpetamist.

KUIVAMISAEG

1-3 õõpäeva peale TIIGIPUUÕLIGA töötlemist. Lõplik kuivamine saavutatakse kahe nädala möödudes.

VÄRVITOONID

Läbipaistev kuldkollane

Toonitav TIKKURILA palkmajade värvikaardi järgi (38 erinevat värvitooni).

ILMASTIKUKINDLUS

Tiigipuuõli moodustab puidule vetthülgava ja ilmastikukindla pinna.

PAKENDID

0,4; 1; 5 L purgid

KULU

Töödeldud puitpinnad 8-12 m2 / 1L

ETTEVAATUSABINÕUD

Pealekandmisel kanda esmaseid töökaitsevahendeid (kaitseriietus,kaitsekindad ja näokaitset).Vältida aine aurude sissehingamist ning aine kokkupuudet nahaga. Allaneelamise korral konsulteerida kohe arstiga. Kasutada hea ventilatsiooniga kohtades. Hoida purke lastele kättesaamatus kohas.

ISESÜTTIMISOHT

Õlised poleerlapid, poleervildid ja teised õlised töövahendid võivad süttida iseenesest, seega tuleb töö lõpetades nad asetada veega täidetud kinnisesse anumasse või põletada ära.

JÄÄTMETE KÄSITLEMINE

Tühjad pakendid hävitada vastavalt jäätmekäsitlusele. Allesjäänud toodet mitte kallata kanalisatsiooni ja vältida pinnasesse valgumist.